Skip to content

Силвърлайн Кепитъл стартира инвестиционна дейност

февруари 2, 2022

В началото на 2022 година Силвърлайн Кепитъл стартира дейност по осъществяване на директни инвестиции в български компании, достигнали етап на зрялост, които чрез съответния микс от дялово и дългово (мецанин) финансиране, биха могли да реализират потенциала си за  експоненциален растеж.

Фондът успешно осъществи първо затваряне с общ капитал от 83.7 млн.лв., финансиран с публичен ресурс по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, както и частен ресурс, предоставен от доказани български предприемачи и инвеститори.

Фондът се управлява от професионалисти с повече от 80 години опит в стратегическото управление и инвестициите и три успешно реализирани фонда зад гърба си. Екипът е натрупал значителна експертиза със сделки в Централна и Източна Европа на обща стойност повече от 200 млн. евро. и включва успешни предприемачи и инвеститори,  сред които Евгени Ангелов, Лойд Шулц, Диана Аладжова и Марина Бучова.

Евгени Ангелов споделя: „Разнородният профил на екипа ни позволява да допринасяме за развитието на компаниите, както в посока стратегическо планиране, така и при реализация на придобивания и изграждане на корпоративна структура, която да поеме очаквания ръст на бизнеса“.

Фондът ще инвестира приоритетно в жизненоважни отрасли за икономиката с потенциал за растеж и амбициозни предприемачи с доказани бизнес модели. С тези инвестиции екипът ще цели да подкрепи установяването на български и регионални лидери в различни индустрии, като съдейства на компаниите да преодолеят предизвикателствата на растежа и да развият пълния си потенциал.

Силвърлайн Кепитъл ще подкрепи  10 на брой малки и средни предприятия с инвестиции в размер между 4.9 млн. лв. до 13.7 млн. лв., като структурира сделки с капиталови и хибридни инструменти (мецанин).

Диана Аладжова добавя: „Достъпът до алтернативно финансиране чрез Силвърлайн е нов двигател за растеж за по-големите предприятия в напреднал етап на развитие, които до този момент се налагаше да се обръщат основно към чуждестранни инвеститори при необходимост от средства в по-големи размери. Чрез алтернативни инструменти, компаниите могат да реализират висок потенциал за разрастване, като разполагат със структури на сделки, създадени спрямо специфичния бизнес модел и стратегия.“

Фондът активно разглежда инвестиционни възможности в компании от разнообразни индустрии, които са доказали продуктите/услугите си на поне един пазар и реализират годишни обороти от дейността в размер на минимум 6 млн. лв.

Сподели