Skip to content

Блог

Консултативен съвет от доказани предприемачи и финансисти ще подпомага инвестиционната дейност на Силвърлайн Кепитъл

След единодушно одобрение от всички инвеститори в Силвърлайн Кепитъл бяха назначени членовете на Консултативния съвет.
Научете още

Силвърлайн Кепитъл стартира инвестиционна дейност

В началото на 2022 година Силвърлайн Кепитъл стартира дейност по осъществяване на директни инвестиции в български компании, достигнали етап на зрялост, които чрез съответния микс от дялово и дългово (мецанин) финансиране, биха могли да реализират потенциала си за експоненциален растеж.
Научете още

Фондът на фондовете подписа договор с екипа, който ще управлява Фонд мецанин/растеж – „Силвърлайн Партнърс”

Фондът на фондовете (ФнФ) подписа договор с избрания финансов посредник за изпълнение на Фонд мецанин/растеж. Това е последният инструмент от портфолиото на ФнФ за дялови и квази-дялови инвестиции, като такъв за първи път се прави в България с публичен ресурс. Средствата за него са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Научете още