Skip to content

Консултативен съвет от доказани предприемачи и финансисти ще подпомага инвестиционната дейност на Силвърлайн Кепитъл

февруари 2, 2022

След единодушно одобрение от всички инвеститори в Силвърлайн Кепитъл бяха назначени членовете на Консултативния съвет.

В Консултативния съвет на Силвърлайн Кепитъл бяха избрани:

  • Мартин Гиков, изпълнителен директор на „Фонд Мениджър за Финансови Инструменти България“ ЕАД.

Мартин Гиков е заемал ръководни позиции в рамките на Уникредит Булбанк в България, като е бил изпълнителен директор на „Уникредит Лизинг“.  Бил е член и на Управителния съвет на Pirelli RE AD, съвместно дружество между Уникредит Булбанк и италианската Pirelli SPA.  Ръководил е Управление „Структурирано финансиране“, и е бил директор „Бизнес развитие – инвестиционно банкиране“.   Работил е и за международни компании като Ernst & Young, инвестиционната компания Charles Schwab в САЩ, Bank Austria във Виена, Lukoil и Corps of Commissionaires, Великобритания.

  • Поля Петрова – Огнянова, Ръководител „Съответсвие“ във „Фонд Мениджър за Финансови Инструменти България“ ЕАД.

Поля Огнянова има широка правна експертиза, натрупана в Изпълнителна агенция Одит на средствата от Европейски Съюз към Министерство на финансите с фокус правилното функциониране на системите за управление и контрол на средствата от ЕС. Ръководител е на Звено „Съответствие“ към „Фонд Мениджър за Финансови Инструменти България“  ЕАД и отговаря за пълнота, точност и законосъобразност на инвестирания публичен и частен ресурс.

 

  • Стилян Шишков, изпълнителен директор на Sportal Media Group, доказан предприемач и инвеститор 

 Стилян Шишков има натрупан дългогодишен опит в управлението и развитието на дигитални медии, маркетингови и рекламни агенции, софтуерни компании и други. Сред проектите на създадени и управлявани от Стилян Шишков са една от най-успешните спортни дигитални медии в Европа– sportal.bg, която през 2021 бе придобита от стратегически инвеститор – медийна група Ringier AG, базирана в Швейцария.  Той е и един от основателите на водещите компании Digital ID, XL Media, The Locals, Digital Ventures и Senteca както и на GSP.ro – най-популярната спортна дигитална медия в Румъния.

 

Експертизата на Консултативния съвет ще спомогне за успешната реализация на фонда, като членовете съдействат за съответствие дейността на фонда с инвестиционната стратегия и бизнес плана.

Сподели